Home » Garantie

Garantie

Bohemian Sparks gebruikt uitsluitend hoogwaardige materialen, dat betekent dat je ervan uit mag gaan dat de sieraden een lange tijd mee gaan, en zelfs na de garantie termijn mooi blijven. Ondanks dat kan het gebeuren dat bijvoorbeeld een deel van het sieraad losraakt.

In dat geval biedt Bohemian Sparks je een garantietermijn aan van 1 jaar, ingaande op de dag van aankoop.

Het is daarom aan te raden om de bon goed te bewaren. Er zijn echter wel een paar uitzonderingen, waarin je niet zomaar een beroep kunt doen op kosteloze reparatie en of vervanging.

Uitzonderingen

  • Normale slijtage; 
  • Aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen; 
  • Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid; 
  • Door de koper op eigen initiatief of door de koper ingeschakelde door derden verrichte reparaties aan de geleverde artikelen gedurende de garantietermijn.
  • Beschadiging door parfum, water of chemicaliën.